Политика обраде личних података

1. Опште одредбе

Ова политика обраде личних података састављена је у складу са захтевима Савезног закона од 27. јула 2006. № 152-ФЗ „О личним подацима“ и одређује поступак обраде личних података и мере за осигурање сигурности личних података од стране администратора странице gardenlux.decorexpro.com/sr/ (у даљем тексту Оператер).

 1. Оператор као најважнији циљ и услов за спровођење својих активности поставља поштовање људских и грађанских права и слобода приликом обраде њихових личних података, укључујући заштиту права на приватност, личне и породичне тајне.
 2. Ова Оперативна политика у вези са обрадом личних података (у даљем тексту Политика) односи се на све информације које Оператер може добити о посетиоцима веб странице.хттпс://gardenlux.decorexpro.com/sr/.
 
2. Основни концепти који се користе у Политици
 1. Аутоматизована обрада личних података - обрада личних података коришћењем рачунарске технологије;
 2. Блокирање личних података - привремени прекид обраде личних података (осим у случајевима када је обрада неопходна ради разјашњења личних података);
 3. Веб локација - скуп графичких и информативних материјала, као и рачунарски програми и базе података, који обезбеђују њихову доступност на Интернету на мрежној адресихттпс://gardenlux.decorexpro.com/sr/;
 4. Информациони систем личних података - скуп личних података садржаних у базама података, и обезбеђује њихову обраду информационих технологија и техничких средстава;
 5. Деперсонализација личних података - радње услед којих је немогуће утврдити, без употребе додатних информација, припадност личних података одређеном Кориснику или другом субјекту личних података;
 6. Обрада личних података - било која радња (операција) или скуп радњи (операција) изведених помоћу алата за аутоматизацију или без употребе таквих алата са личним подацима, укључујући прикупљање, евидентирање, систематизацију, акумулацију, чување, појашњење (ажурирање, промена), издвајање , употреба, пренос (дистрибуција, пружање, приступ), деперсонализација, блокирање, брисање, уништавање личних података;
 7. Оператор - државни орган, општинско тело, правно или физичко лице, независно или заједно са другим лицима која организују и (или) врше обраду личних података, као и утврђивање сврхе обраде личних података, састава личних података до бити обрађени, радње (операције) извршене са личним подацима;
 8. Лични подаци - све информације које се директно или индиректно односе на одређеног или идентификованог корисника веб страницехттпс://gardenlux.decorexpro.com/sr/;
 9. Корисник - било који посетилац веб локацијехттпс://gardenlux.decorexpro.com/sr/;
 10. Пружање личних података - акције усмерене на откривање личних података одређеној особи или одређеном кругу лица;
 11. Ширење личних података - било које радње чији је циљ откривање личних података неодређеном кругу лица (пренос личних података) или упознавање са личним подацима неограниченог броја лица, укључујући откривање личних података у медијима, објављивање на информационе и телекомуникационе мреже или пружање приступа личним подацима на било који други начин;
 12. Прекогранични пренос личних података - пренос личних података на територију стране државе у надлежност стране државе, страном физичком или страном правном лицу;
 13. Уништавање личних података - било које радње услед којих се лични подаци неповратно уништавају уз немогућност даљег обнављања садржаја личних података у информационом систему личних података и (или) услед чега се уништавају материјални носиоци личних података .
 
3. Оператор може да обрађује следеће личне податке Корисника
 1. Пуно име;
 2. Адреса Е-поште;
 3. Такође, веб локација прикупља и обрађује анонимне податке о посетиоцима (укључујући колачиће) користећи услуге Интернет статистике (Гоогле Аналитицс и друге).
 4. Наведене податке у даљем тексту у тексту Политике обједињује општи концепт Личних података.
 
4. Сврха обраде личних података
 1. Сврха обраде личних података Корисника јеинформисање Корисника слањем е-маила; пружање Кориснику приступ услугама, информацијама и / или материјалима који се налазе на веб локацији.
 2. Оператор такође има право да Кориснику шаље обавештења о новим производима и услугама, специјалним понудама и разним догађајима. Корисник увек може одбити да прими информативне поруке слањем е-поште Оператеру са назнаком „Одрицање обавештења о новим производима и услугама и посебним понудама“.
 3. Анонимизирани подаци корисника прикупљени коришћењем Интернет статистичких услуга користе се за прикупљање информација о поступцима корисника на веб локацији, побољшање квалитета странице и њеног садржаја.
 
5. Правни основ за обраду личних података
 1. Оператер обрађује личне податке Корисника само ако их корисник попуњава и / или шаље самостално путем посебних образаца који се налазе на веб локацијихттпс://gardenlux.decorexpro.com/sr/... Попуњавањем одговарајућих образаца и / или слањем својих личних података Оператеру, Корисник се слаже са овом Политиком.
 2. Оператор обрађује анонимне податке о Кориснику ако је то дозвољено у подешавањима корисничког прегледача (омогућено је чување колачића и употреба ЈаваСцрипт технологије).
 
6. Поступак прикупљања, чувања, преноса и других врста обраде личних података

Сигурност личних података које обрађује Оператер обезбеђена је применом законских, организационих и техничких мера неопходних за потпуно испуњавање захтева важећег законодавства у области заштите личних података.

 1. Оператор осигурава сигурност личних података и предузима све могуће мере како би искључио приступ личним подацима неовлашћених лица.
 2. Лични подаци корисника никада ни под којим околностима неће бити пренети трећим лицима, осим у случајевима који се односе на спровођење важећег законодавства.
 3. У случају откривања нетачности у личним подацима, Корисник их може самостално ажурирати слањем обавештења Оператеру на е-адресу Оператора. са назнаком „Ажурирање личних података“.
 4. Период за обраду личних података је неограничен. Корисник може у било ком тренутку опозвати свој пристанак на обраду личних података слањем обавештења Оператеру путем е-поште на адресу е-поште Оператора. са назнаком „Повлачење сагласности за обраду личних података“.
 
7. Прекогранични пренос личних података
 1. Пре започињања прекограничног преноса личних података, оператер је дужан да се увери да страна држава, на чију територију треба да пренесе личне податке, пружа поуздану заштиту права субјеката личних података.
 2. Прекогранични пренос личних података на територији страних држава које не испуњавају горе наведене услове може се извршити само ако постоји писмена сагласност субјекта личних података за прекогранични пренос његових личних података и / или извршење споразума у ​​коме је субјекат личних података странка.
 
8. Завршне одредбе
 1. Свака објашњења о питањима од интереса у вези са обрадом његових личних података корисник може добити контактирањем Оператора путем е-поште.
 2. Овај документ одражаваће било какве промене у политици обраде личних података од стране Оператора. Политика важи неограничено док је не замени нова верзија.
 3. Тренутна верзија Политике је слободно доступна на Интернету нахттпс://gardenlux.decorexpro.com/sr/политика-конфидентсиалности-и-контента.

Врт

Цвеће

Конструкција