Beleid voor de verwerking van persoonsgegevens

1. Algemene bepalingen

Dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens werd opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de federale wet van 27 juli 2006. № 152-ФЗ "Over persoonlijke gegevens" en bepaalt de procedure voor het verwerken van persoonlijke gegevens en maatregelen om de beveiliging van persoonlijke gegevens door de sitebeheerder te waarborgen gardenlux.decorexpro.com/nl/ (hierna de Operator genoemd).

 1. De exploitant stelt als belangrijkste doel en voorwaarde voor de uitvoering van zijn activiteiten de eerbiediging van de mensenrechten en burgerrechten en vrijheden bij het verwerken van zijn persoonsgegevens, met inbegrip van de bescherming van het recht op privacy, persoonlijke en familiegeheimen.
 2. Het beleid van deze exploitant met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna - het beleid) is van toepassing op alle informatie die de exploitant kan verkrijgen over bezoekers van de websitehttps://gardenlux.decorexpro.com/nl/.
 
2. Basisconcepten die in het beleid worden gebruikt
 1. Geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens - verwerking van persoonlijke gegevens met behulp van computertechnologie;
 2. Blokkering van persoonlijke gegevens - tijdelijke beëindiging van de verwerking van persoonlijke gegevens (behalve in gevallen waarin verwerking nodig is om persoonlijke gegevens te verduidelijken);
 3. Website - een reeks grafische en informatieve materialen, evenals computerprogramma's en databases, die ervoor zorgen dat ze beschikbaar zijn op internet op een netwerkadreshttps://gardenlux.decorexpro.com/nl/;
 4. Informatiesysteem van persoonlijke gegevens - een reeks persoonlijke gegevens in databases, en het verstrekken van hun verwerking van informatietechnologieën en technische middelen;
 5. Depersonalisatie van persoonlijke gegevens - acties waardoor het onmogelijk is om zonder het gebruik van aanvullende informatie vast te stellen of persoonlijke gegevens toebehoren aan een specifieke gebruiker of een ander subject van persoonlijke gegevens;
 6. Verwerking van persoonlijke gegevens - elke actie (bewerking) of een reeks acties (bewerkingen) die wordt uitgevoerd met behulp van automatiseringstools of zonder dergelijke tools te gebruiken met persoonlijke gegevens, inclusief verzameling, opname, systematisering, accumulatie, opslag, verduidelijking (update, wijziging), extractie , gebruik, overdracht (distributie, verstrekking, toegang), depersonalisatie, blokkering, verwijdering, vernietiging van persoonlijke gegevens;
 7. Operator - een overheidsorgaan, gemeentelijk orgaan, juridische entiteit of individu, onafhankelijk of samen met andere personen die de verwerking van persoonsgegevens organiseren en (of) uitvoeren, evenals de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens bepalen, de samenstelling van persoonsgegevens aan worden verwerkt, acties (bewerkingen) uitgevoerd met persoonsgegevens;
 8. Persoonlijke gegevens - alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een specifieke of identificeerbare gebruiker van de websitehttps://gardenlux.decorexpro.com/nl/;
 9. Gebruiker - elke bezoeker van de websitehttps://gardenlux.decorexpro.com/nl/;
 10. Verstrekken van persoonlijke gegevens - acties gericht op het vrijgeven van persoonlijke gegevens aan een bepaalde persoon of een bepaalde kring van personen;
 11. Verspreiding van persoonlijke gegevens - alle acties gericht op het vrijgeven van persoonlijke gegevens aan een onbepaalde kring van personen (overdracht van persoonlijke gegevens) of om kennis te maken met de persoonlijke gegevens van een onbeperkt aantal personen, inclusief de openbaarmaking van persoonlijke gegevens in de media, posten op informatie- en telecommunicatienetwerken of op een andere manier toegang verschaffen tot persoonsgegevens;
 12. Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens - doorgifte van persoonsgegevens naar het grondgebied van een vreemde staat aan de autoriteit van een buitenlandse staat, aan een buitenlandse natuurlijke persoon of buitenlandse rechtspersoon;
 13. Vernietiging van persoonsgegevens - alle acties waardoor persoonsgegevens onherroepelijk worden vernietigd met de onmogelijkheid om de inhoud van persoonsgegevens in het persoonsgegevensinformatiesysteem verder te herstellen en (of) waardoor materiële dragers van persoonsgegevens worden vernietigd .
 
3. De exploitant kan de volgende persoonsgegevens van de gebruiker verwerken
 1. Voor-en achternaam;
 2. E-mailadres;
 3. Ook verzamelt en verwerkt de site geanonimiseerde gegevens over bezoekers (inclusief cookies) met behulp van internetstatistieken (Google Analytics en anderen).
 4. De bovenstaande gegevens die hierna in de tekst van het beleid worden genoemd, worden verenigd door het algemene concept van persoonlijke gegevens.
 
4. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
 1. Het doel van het verwerken van de persoonlijke gegevens van de gebruiker ishet informeren van de gebruiker door het versturen van e-mails; de Gebruiker toegang geven tot diensten, informatie en / of materialen op de website.
 2. De Operator heeft ook het recht om de Gebruiker kennisgevingen te sturen over nieuwe producten en diensten, speciale aanbiedingen en verschillende evenementen. De gebruiker kan altijd weigeren om informatieve berichten te ontvangen door een e-mail te sturen naar de Operator gemarkeerd met "Disclaimer van kennisgevingen van nieuwe producten en diensten en speciale aanbiedingen."
 3. Geanonimiseerde gegevens van gebruikers die zijn verzameld met behulp van internetstatistieken, worden gebruikt om informatie te verzamelen over de acties van gebruikers op de site, om de kwaliteit van de site en de inhoud ervan te verbeteren.
 
5. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
 1. De exploitant verwerkt de persoonlijke gegevens van de gebruiker alleen als deze door de gebruiker onafhankelijk worden ingevuld en / of verzonden via speciale formulieren op de websitehttps://gardenlux.decorexpro.com/nl/​Door de juiste formulieren in te vullen en / of zijn persoonlijke gegevens naar de Operator te sturen, gaat de Gebruiker akkoord met dit Beleid.
 2. De Operator verwerkt geanonimiseerde gegevens over de Gebruiker als dit is toegestaan ​​in de instellingen van de browser van de Gebruiker (de opslag van cookies en het gebruik van JavaScript-technologie zijn ingeschakeld).
 
6. De procedure voor het verzamelen, opslaan, doorgeven en andere soorten verwerking van persoonsgegevens

De veiligheid van de persoonsgegevens die door de Operator worden verwerkt, wordt verzekerd door de implementatie van wettelijke, organisatorische en technische maatregelen die nodig zijn om volledig te voldoen aan de vereisten van de huidige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 1. De exploitant zorgt voor de veiligheid van persoonsgegevens en neemt alle mogelijke maatregelen om toegang tot persoonsgegevens van onbevoegden uit te sluiten.
 2. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker zullen in geen geval worden overgedragen aan derden, behalve in gevallen die verband houden met de uitvoering van de huidige wetgeving.
 3. In het geval van het onthullen van onjuistheden in persoonlijke gegevens, kan de Gebruiker deze onafhankelijk bijwerken door een kennisgeving naar de Operator te sturen naar het e-mailadres van de Operator. gemarkeerd als "Updating persoonlijke gegevens".
 4. De periode voor het verwerken van persoonsgegevens is onbeperkt. De gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment intrekken door een kennisgeving aan de Operator te sturen via e-mail naar het e-mailadres van de Operator. gemarkeerd als "Intrekking van toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens."
 
7. Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens
 1. Voordat met de grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens wordt begonnen, is de exploitant verplicht ervoor te zorgen dat de buitenlandse staat op wiens grondgebied hij persoonsgegevens moet doorgeven, een betrouwbare bescherming biedt van de rechten van subjecten van persoonsgegevens.
 2. Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens op het grondgebied van buitenlandse staten die niet aan bovenstaande eisen voldoen, kan alleen plaatsvinden indien er schriftelijke toestemming is van de persoon van persoonsgegevens voor de grensoverschrijdende doorgifte van zijn persoonsgegevens en / of uitvoering van een overeenkomst waarbij het subject van persoonsgegevens partij is.
 
8. Slotbepalingen
 1. De gebruiker kan elke opheldering krijgen over kwesties die van belang zijn met betrekking tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door contact op te nemen met de Operator via e-mail.
 2. Dit document zal eventuele wijzigingen in het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens door de Operator weergeven. Het beleid is onbeperkt geldig totdat het wordt vervangen door een nieuwe versie.
 3. De huidige versie van het beleid is gratis beschikbaar op internet ophttps://gardenlux.decorexpro.com/nl/politika-konfidentsialnosti-i-kontenta.

Tuin

Bloemen

Bouw